گیاهی یا ارگانیک بودن یعنی چه؟

ارگانیک یعنی محصول موردنظر در روندی طبیعی تهیه شده باشد.

در محصولات غذایی ارگانیک مثل میوه یا محصولات کشاورزی،ارگانیک یعنی به صورت طبیعی و بدون استفاده از کود یا آفت کشهای شیمیایی کشت و تهیه شده باشد درست مانند روش های قدیمی کشاورزی که از آفت کش ها و کودهای شیمیایی استفاده نمیکردند؛از این جهت است که پشت عنوان مجصولات ارگانیک “تهیه شده به روش کاملا طیبعی “می آید.

در مورد لوازم آرایشی وبهداشتی هم قاعدتا باید همین معنا و مفهوم وجود داشته باشد ولی از آنجا که تهیه محصولات آرایشی بدون تداخلات شیمیایی بسیار مشکل و هزینه بر است به نظر میرسد که یک محصول آرایشی-بهداشتی کاملا ارگانیک غیر ممکن است و تنها درصد خاصی از مواد درون آن ارگانیک است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.